Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta SPA, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. SPA – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI SPA, ul. Libelta 14a, 61-706 Poznań lub ul. Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań).
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu SPA, bądź osobiście w SPA.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 12 miesięcy od momentu jego nabycia.
 6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w SPA.
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w SPA.
 12. Bon kupiony w YASUMI SPA przy ul. Libelta 14a lub ul. Rynek Śródecki 3 w Poznaniu może zostać zrealizowany wyłącznie w YASUMI SPA przy ul. Libelta 14a lub ul. Rynek Śródecki 3 w Poznaniu.
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 14. Klient dysponujący bonem prezentowym może jednokrotnie przełożyć/anulować umówiony zabieg bez pomniejszenia wartości bonu. Każde kolejne przełożenie terminu wizyty musi odbyć się z zachowaniem 48h wyprzedzenia. W przeciwnym razie voucher zostanie pomniejszony o kwotę 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Jeśli wartość umówionej usługi jest niższa niż 100 zł, potrącona zostanie kwota zabiegu.
 15. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  • Bony podarunkowe poniżej 300 zł występują w formie zaproszenia w zalakowanej kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek) – 20 zł.
  • Bony podarunkowe od wartości 300 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z firmowym ręczniczkiem (do wyboru różne rodzaje kartoników według dostępności).
  • Do bonów podarunkowych od wartości 350 zł (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt lub gadżet według dostępności.
 16. Bony upoważniają do skorzystania z usług i zakupu towarów zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscu jego realizacji – YASUMI SPA ul.Libelta 14a i Rynek Śródecki 3 w Poznaniu.
 17. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager SPA.
 18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 19. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TAIRA s.c. z siedzibą ul. Kopernika 13, 62-800 Kalisz, NIP: 618-212-08-06, e-mail: poznan@yasumi.pl 
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Regulamin rezerwacji i realizacji wizyt

 1. YASUMI SPA Poznań zwany dalej "Yasumi SPA" ze stroną internetową www.poznan.yasumi.pl oraz siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 14a i Rynku Śródeckim 3.
 2. Godziny otwarcia
  YASUMI SPA ul. Libelta 14a: od poniedziałku do piątku: 8:00 - 21:00, sobota: 8:00 - 16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy YASUMI SPA jest nieczynne.
  YASUMI SPA ul. Rynek Śródecki 3:od poniedziałku do piątku: 10:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy YASUMI SPA jest nieczynne.
 3. Yasumi SPA oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.
 4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Yasumi SPA o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
  Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Yasumi SPA nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu należy zgłosić na piśmie (osobiście dostarczając podpisaną reklamację lub mailowo m.przybyl@yasumi.pl). Do rozpatrzenia reklamacji konieczna może być osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w SPA. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego. Na malowanie hybrydowe udzielamy 7 dni gwarancji licząc dzień wizyty jako pierwszy dzień gwarancji.
 6. Zakup usługi w Yasumi SPA jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Yasumi SPA oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Yasumi SPA.
 7. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 9. Karnety wykupione w Yasumi SPA mają określone daty ważności w zależności od rodzaju karnetu. Czas realizacji karnetów podany jest w regulaminie Zakupu i realizacji karnetów zamieszczonym na stronie internetowej www.yasumispa.pl. Informacji o dacie ważności karnetu udzielają również pracownicy SPA.
 10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami  prezentowymi.
 11. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych usług lub kosmetyków.
 12. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie SPA pracownicy Yasumi i firma Taira S.C. nie ponoszą odpowiedzialności.
 13. Za usługi świadczone w Yasumi SPA płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherem lub bonem podarunkowym.
 14. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2,5 godziny, pobierany jest zadatek w wysokości min. 100zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Zadatek przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi w terminie. 
  Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto w terminie 24h po dokonaniu rezerwacji, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie usunięta.
 15. Klienta obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających w dniu wizyty.
 16. Klient, który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg powinien okazać go pracownikowi SPA przed rozpoczęciem zabiegu, a poinformować o jego posiadaniu przy dokonywaniu rezerwacji (telefonicznej, mailowej, online przez Booksy) podając numer zaproszenia.
 17. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem może jednokrotnie przełożyć/anulować umówiony zabieg bez pomniejszania wartości bonu/karnetu/vouchera. Każde kolejne przełożenie terminu wizyty musi odbyć się z zachowaniem 48h wyprzedzenia. W przeciwnym razie karnet/bon prezentowy/voucher zostanie pomniejszony o kwotę 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Jeśli wartość umówionej usługi jest niższa niż 100 zł, potrącona zostanie kwota zabiegu. 
 18. Klient realizujący zabieg w postaci nagrody z programu SPA+ może jednokrotnie przełożyć/anulować zabieg bez utraty punktów uprawniających do odbioru nagrody. Każde kolejne przełożenie terminu musi odbyć się z zachowaniem 48h wyprzedzenia. W przeciwnym razie z programu SPA+ zostanie pobrane 500 punktów za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji.
 19. W przypadku, gdy Klient jednokrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty będzie wymagana wpłata zadatku/przedpłaty (dot. rezerwacji online, telefonicznych oraz mailowych), który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty/zadatku można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej 24h od dokonania rezerwacji, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie usunięta. 
 20. W sytuacji spóźnienia klienta na wizytę o 10 minut lub więcej zastrzegamy sobie prawo do skrócenia czasu trwania wizyty o czas spóźnienia z zachowaniem pełnej płatności za wizytę.
 21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Yasumi SPA są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

Regulamin pobierania i zwrotu zadatków

W związku z potrzebą zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi i zwiększenia ilości dostępnych terminów rezerwacji, wprowadziliśmy do naszego SPA system zadatkowy, który stanowi potwierdzenie wizyty. Wielu klientów mimo potwierdzenia terminu nie stawiało się na umówione wizyty, co powodowało niepotrzebne blokowanie terminów i niespodziewane przymusowe przerwy w pracy dla nas.

Regulamin

 1. Zadatek pobierany jest na rzecz wykonanego zabiegu. W rezerwacji online zadatek nazywany jest "Przedpłatą". Zadatek i przedpłata w rozumieniu niniejszego regulaminu jest traktowany na jednakowych zasadach.
 2. Zadatek wynosi 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Kwota zadatku będzie odjęta przy płatności za usługę.
 3. Zadatek należy wpłacić w terminie 24h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Brak wpłaty zadatku oznacza rezygnację z usługi.
 4. Opłata może być uiszczona w recepcji SPA lub przelewem (dane do przelewu umieszczone są pod niniejszym regulaminem zadatków).
 5. W przypadku posiadania bonu podarunkowego kwotowego lub na konkretny zabieg, podczas rezerwacji, zadatek zostaje automatycznie pobrany z bonu, o czym informuje pracownik SPA.
 6. O konieczności wpłaty zadatku podczas rezerwacji telefonicznej informuje pracownik SPA. Przy rezerwacji online widoczny jest komunikat informujący o wymaganej wpłacie zadatku, który jest nazywany "Przedpłatą".
 7. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty drogą telefoniczną lub mailową (poznan@yasumi.pl) minimum 48h przed zaplanowanym terminem, zadatek przepada, a w przypadku posiadania bonu podarunkowego wartość bonu zostaje pomniejszona o kwotę zadatku zgodnie z Regulaminem nabywania i realizacji bonów upominkowych.
 8. W przypadku przełożenia lub odwołania wizyty co najmniej 48h przed planowaną wizytą zadatek jest zwracany w sposób, w jaki wpłynął (gotówka, karta, przelew, pobranie z bonu) lub pozostaje do wykorzystania na poczet innych zabiegów (do indywidualnej decyzji klienta). W celu anulowania rezerwacji, należy w mailu (poznan@yasumi.pl) podać termin rezerwacji oraz nazwisko klienta. Zadatek zostanie zwrócony do 3 dni roboczych od zgłoszenia anulacji lub zmiany terminu wizyty.

Konto bankowe

Alior Bank
95 2490 0005 0000 4600 9743 6186

SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL95 2490 0005 0000 4600 9743 6186

W tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W YASUMI SPA POZNAŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TAIRA s.c., ul. Kopernika 13, 62-800 Kalisz, NIP: 618-212-08-06, pod nazwą handlową: YASUMI SPA POZNAŃ
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 3. W YASUMI SPA POZNAŃ przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 4. USŁUGA KOSMETYCZNA W YASUMI SPA POZNAŃ
  - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w YASUMI SPA POZNAŃ, ul. Libelta 14a, 61-706 Poznań lub ul. Rynek  Śródecki 3, 61-126 Poznań. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
  i) marketingu własnych produktów lub usług,
  ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 5. USŁUGA NEWSLETTER
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.
  - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin programu lojalnościowego SPA+:

Regulamin Załącznik numer 3    

Regulamin karnetów OPEN:

Regulamin

Polityka prywatności:

Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem